นายกจี้กฤษฎีกาผ่านร่างพรบ.องค์การอิสระ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรจน์ โฆษกคณะกรรมการ 4 ฝ่าย แก้ไขปัญหามาบตาพุด กล่าวว่านายกฯได้แจ้งต่อที่ประชุมวันนี้ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยขอให้รีบดำเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ก่อนนำเข้าที่ประชุมรัฐสภา เพื่อเห็นชอบต่อไป โดย 19 กิจการที่อยู่ในประเภทรุนแรงนั้น นายกฯ ได้ให้หลักการว่า จะต้องปฏิบัติได้จริง มีความยืดหยุ่นและรอบคอบ ทั้งนี้ นายกฯ จะพบกับ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือเรื่องความยืดหยุ่น ในความเห็นของกฤษฎีกา เพื่อให้โครงการเกิดการเดินหน้า

นอกจากนี้ นายกฯ ยังระบุว่า จะสนับสนุนการทำงานของกรรมการเต็มที่ และพร้อมช่วยเหลือหากมีปัญหา ขณะที่มีรายงานจากที่ประชุมว่า นายกฯ กล่าวในที่ประชุมว่า สามารถแก้ไขความคิดเห็นของกฤษฎีกา เรื่องถ้อยคำทางกฎหมายได้ แต่ไม่ควรแก้ในเนื้อหาสาระ ซึ่งนายกฯ จะหารือกับกฤษฎีกาในเรื่องดังกล่าวต่อไป