กรณ์สั่งเบรคโครงการศูนย์ราชการภูเก็ต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย ถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง ศูนย์
ราชการภูเก็ตแห่งใหม่ว่า ล่าสุด ตนได้สั่งการให้อธิบดีกรมธนารักษ์ ทบทวนโครงการดังกล่าวใหม่ ทั้งกระบวน
การทำงาน ขั้นตอน ระยะเวลา และรูปแบบการเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล โดยยืนยันว่า จนถึงขณะนี้ยัง
ไม่มีการว่าจ้างให้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับผิดชอบในการออกแบบโครงการ
ดังกล่าว จึงยังไม่พบว่า มีการทุจริตเกิดขึ้น แต่หากใครมีข้อมูลการทุจริตในโครงการดังกล่าว ก็สามารถร้อง
เรียนให้กระทรวงการคลังเข้าตรวจสอบได้ โดยพร้อมดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด และไม่มีข้อยกเว้น
เพราะโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง ซึ่งจะต้องใช้เม็ดเงินลงทุน
ให้คุ้มค่ามากที่สุด

ด้าน รมว.คลัง ยังกล่าวอีกว่า จังหวัดภูเก็ต จำเป็นต้องมีศูนย์การประชุม เพื่อแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก และอยากให้รูปแบบโครงการมีทางเลือกที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้ชาว
ภูเก็ต มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าวด้วย