คลังเร่งทำแผนบริหารสถานะการคลังระยะ10ปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทาง สบน. ได้จัดทำแผนบริหารฐานะการคลังในระยะ 10 ปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2562 ตามนโยบายของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาถึงแนวโน้มฐานะการคลังและการบริหารหนี้ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยจากสมมุติฐานขณะนี้ประเมินว่า งบประมาณจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล และหนี้ลดต่ำลงมากว่าร้อยละ 60 ได้ ภายในปี 2562
จากเดิมมองไว้ในปี 2558 เนื่องจากรัฐบาลยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนแทนภาคเอกชนอีก 2-3 ปี นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวถึงการหารือ กับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ว่า ได้ขอ
ให้ทาง ธปท. พิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่า จะมีผลกระทบต่อการกู้ยืมของภาครัฐ ที่จะทยอยออกมาอีกจำนวนมากหรือไม่ อีกกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชนในช่วงที่เศรษฐกิจ ยังเปราะบางอยู่ ซึ่งทาง ธปท. ก็ได้รับไปพิจารณา