คลังมึนหัวแผนงบฯขาดดุลยางถึงปี62

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สบน. ได้จัดทำแผนบริการทางการคลังในระยะ 10 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 53-62 ตามนโยบายของนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เพื่อพิจารณาถึงแนวโน้มฐานะการคลัง และการบริหารหนี้ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดยจากสมมุติฐานขณะนี้ ประเมินว่างบประมาณจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลและหนี้ลดลงมาต่ำกว่า 60% ได้ในปี 62 จากเดิมที่เคยมองไว้ปี 58

ทั้งนี้รัฐบาลยังจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนแทนภาคเอกชนอีกอย่างน้อย 2-3 ปีนี้ ขณะที่งบประมาณรายจ่ายนั้น มีข้อจำกัดทางด้านรายได้ ที่มองว่านับจากนี้ไปยังค่อนข้างทรงตัวและไม่เพิ่มขึ้นจากนี้มากนัก แต่งบประมาณรายจ่ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกปีตามภาระผูกพันรายจ่ายตามรัฐธรรมนูญ ทำให้ยังต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณต่อไป

สมมุติฐานที่ทำขณะนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่ารัฐบาลจัดเก็บรายได้ตามปกติ ไม่มีการขึ้นภาษีตัวใด หรือมีภาษีใหม่ ๆ มาช่วยให้รายได้เพิ่ม แต่แผนที่จัดทำไว้อาจแตกต่างออกไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด