ตัดงบฯโครงการอืด-คอร์รัปชั่นบาน

โวยผ่าน4เดือน5หมื่นล้าน

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเป็นห่วงเรื่องการเบิกจ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 55 ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากขณะนี้เรียกได้ว่าการเบิกจ่ายเงินนั้นล่าช้ามาก โดยผ่านมาแล้ว 4 เดือน แต่มีการเบิกจ่ายไปเพียง 50,000 ล้านบาทเท่านั้น ขณะที่อายุเงินกู้ของ พ.ร.ก.ฯ ต้องเบิกจ่ายภายในปี 53 เท่านั้น ดั้งนั้นจึงต้องหาทางกระตุ้นเร่งให้แต่ละหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งเบิกจ่ายเข้ามา เพื่อให้วงเงินลงสู่ระบบที่แท้จริง

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังจะนำเสนอมาตรการเร่งการเบิกจ่ายภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในที่ประชุม ครม.วันที่ 16 ก.พ.นี้ โดยหลักการจะกำหนดเวลาว่า โครงการใดที่ได้รับจัดสรรเงิน และเบิกจ่ายไม่ได้ตามเวลาที่กำหนดจะตัดโครงการนั้นทันที และจะดึงโครงการที่รอการใช้เงินในพ.ร.บ.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในรัฐสภามาแทน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้เร็วด้วย เพราะการเบิกเงินใน พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้น จะต้องทำภายในวันที่ 31 ธ.ค. 53

ทั้งนี้ปัญหาการเบิกจ่ายที่ล่าช้านั้น ส่วนหนึ่งเพราะหลังจากเกิดปัญหาข่าวการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวมเกือบ 30,000 ล้านบาท ทำให้ทั้ง 2 กระทรวงหยุดชะงักไป และไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงการคลังเองกำลังพิจารณาว่า หากไม่ยื่นเบิกงบประมาณเข้ามา อาจจะตัดบางโครงการออกไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด