มทภ.2เตือนแดงอย่าใช้กฎหมู่มาบังคับกม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.วีร์วลิต จรสัมฤทธิ์ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า การรวมตัวชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ได้มีการรวมตัวอยู่ในทุกๆ พื้นที่ในปลายเดือน ก.พ.นี้ เป็นสิทธิของกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะมีการร่วมตัวกัน แต่อยากจะขอร้องว่าขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและขอให้ใช้การเจรจาเป็นที่ตั้ง อย่าใช้กฎหมู่เข้ามาบังคับกฎหมาย เพราะถ้าใช้กฎหมู่มาบังคับกฎหมายแล้ว จะทำให้บ้านเมืองไม่สงบยิ่งกว่าเดิม เนื่องจากไม่มีใครเคารพกฎหมาย พร้อมกันนี้ อย่าได้ทำสิ่งใดที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม เพราะถ้าถึงขั้นนั้นจริงๆ ตนก็คงจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้

ทั้งนี้ การที่มีกลุ่มพลังมวลชนหลายกลุ่มที่ต้องการออกมาแสดงเจตนารมณ์ ซึ่งกองทัพ ก็ได้มีการพูดคุย กับแกนนำแต่ละกลุ่มโดยให้คำนึงถึงประเทศชาติ และปัญหาต่างๆ ที่แต่ละกลุ่มได้มีการเรียกร้องเข้ามา ก็ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอน ตนเชื่อมั่นว่า รัฐบาลก็จะรับฟังเช่นเดียวกัน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ