ทูตพาณิชย์แนะรัฐเร่งโปรโมทข้าวไทยในสหรัฐ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงชิคาโก ในสหรัฐอเมริกา ถึงความคืบหน้า กรณี สหรัฐ พัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ สายพันธุ์แจสแมนไรซ์ เพื่อนำมาแข่งขันกับตลาดข้าวหอมมะลิ ไทยในสหรัฐ ล่าสุดพบว่า ข้าวพันธุ์ "แจสแมนไรซ์" มีจำหน่ายในสหรัฐแล้ว 2 ยี่ห้อ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีราคาจำหน่าย ขนาดถุง 25 ปอนด์ ราคา 17.50 ดอลลาร์สหรัฐ และยังมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ซึ่งมีราคาจำหน่ายเป็นราคาเดียวกันกับราคาขายปลีก ตามร้านค้าทั่วไป ขณะที่ ราคาข้าวหอมมะลิไทย ขนาดถุง 25 ปอนด์ ราคาขายปลีกอยู่ที่ประมาณ 15.50-19 ดอลลาร์สหรัฐ โดยข้าวพันธุ์ แจสแมนไรซ์ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยมาก ในด้านความนุ่ม ทางสำนักงานจึงเห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่อตลาดข้าวหอมมะลิไทยในสหรัฐ รัฐบาลควรตระหนักถึงผลกระทบต่อไป ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสัดส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิภายในสหรัฐ จึงควรหันมาส่งเสริมและผลักดันการบริโภคข้าวหอมมะลิในสหรัฐให้มากขึ้น และเตรียมกลยุทธ์เร่งด่วน ในการส่งเสริมการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคในสหรัฐ จดจำและทราบถึงข้อดีในด้านคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิไทย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับข้าวไทยให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง