พลังงานชี้ชะลอโรงแยกก๊าซฯอาจนำเข้าเพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือ เรื่องการชะลอการลงทุนในอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยยอมรับว่า มีความเป็นห่วงเรื่องดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยเฉพาะการชะลอโครงการ การแยกก๊าซธรรมชาติโรงที่ 6 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมต้นนำของธุรกิจปิโตรเคมี ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่อเนื่อง ที่ต้องนำเข้าก๊าซจากโรงแยกมาใช้เป็นวัตถุดิบ ซึ่งหากมีความจำเป็นจริง ๆ ก็อาจจะต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศมาทดแทน เนื่องจากเห็นว่า ปัจจุบันธุรกิจปิโตรเคมี เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการชะลอโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน โดยมี 3 โครงการ ที่ไม่ต้องจัดทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยขณะนี้ ได้ส่งเรื่องไปยัง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อตีความไปแล้ว 3 โครงการ ซึ่งหากพบว่า ถ้าไม่มีผลกระทบรุนแรงก็จะสามารถดำเนินการได้เลย