กรณ์ชี้เวียดนามลดค่าดองไม่กระทบไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การลดเงินดอง ของประเทศเวียดนาม ไม่ได้ผลกระทบต่อไทย เพราะไทยดุลการค้าเป็นบวก ขายสินค้าให้กับเวียดนามมากกว่านำเข้า เดือนละประมาณ 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นตัวทำให้เงินทุนสำรองของไทยเพิ่มขึ้น โดยรวม ปีละ 20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ติดต่อมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คาดว่า น่าจะมีการลดค่าเงินดองอีกรอบ แต่ไทยก็ยังไม่มีผลกระทบ แต่ทั้งนี้อาจจะมีต่อสินค้าบางส่วน ที่ไทยมีการแข่งขันในการส่งออกระหว่างไทยและเวียดนาม แต่ยังคงเชื่อว่า ยังคงแข่งขันได้เพราะสินค้าไทยมีคุณภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลยังคงต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลไปอีก 1-2 ปี เพราะรัฐต้องการให้มีการลงทุนเพราะหลังจากนั้น ก็จะให้รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทในการลงทุนมากขึ้น เพื่อให้
ภาครัฐสามารถผ่อนคลายเงื่อนไขการลงทุนออกไปได้