พลังงานคาดยอดใช้ไฟฟ้าในปีนี้เพิ่มอีก4 %

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ได้พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในปีนี้ คาดว่า จะปรับเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 จากปีก่อน ภายใต้
สมมุติฐานเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีการขยายตัวในกรอบร้อยละ 3.5 แต่หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากกว่าระดับดังกล่าว ก็จะทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ
พีคในปีนี้ จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 - 5 จากปีก่อน ที่ระดับประมาณ 22,000 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตาม สนพ. ได้มีการปรับปรุงแผนพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตใหม่ โดยจะปรับเพิ่มการคำนวนใหม่ ซึ่งทำให้ค่าไฟฟ้าอัตโนมัติผันแปร หรือ SP อุณหภูมิของประเทศเข้ามาศึกษาด้วย จากเดิมที่ใช้ข้อมูลความต้องการใช้ไฟฟ้าในอดีต แม้ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ตั้งเป้าใน 3 ปี ข้างหน้า การคำนวนพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะมีความสมบูรณ์มากขึ้น