ปชป.ชวนบริจาคเงินภาษีเข้าพรรค

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าปีนี้เป็นปีที่ 2 ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมมือกับกรมสรรพา กร ให้ประชาชนสามารถบริจาคเงินภาษีให้พรรคการเมืองที่ชื่นชอบได้ โดยแสดงเจตนา บริจาคภาษีให้พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 เช่น ใส่รหัสพรรคประชาธิปัตย์ 001 เพื่อหักเงินภาษี 100 บาทให้กับพรรค เงินจำนวนนี้ประชาชนไม่ต้องเสียพิ่ม แต่เป็นการระบุให้รัฐนำเงินภาษีที่ได้รับจ่ายคืนกลับมาให้แก่พรรคการเมืองจำนวน 100 บาท ขณะเดียวกันทางรัฐบาลจะจัดสรรเพิ่มให้แก่พรรคนั้น ๆ อีก 5%

ตัวอย่างเช่น หากผู้เสียภาษีต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาล 1,000 บาท ถ้าแสดงเจตนาจะบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองผ่านวิธีดังกล่าว รัฐบาลจะได้เงินจากผู้เสียภาษีจำนวน 900 บาท และพรรคการเมืองจะได้รับเงิน 100 บาท บวกส่วนสมทบ 5 บาท จากรัฐบาล โดยในปี 51 พรรประชาธิปัตย์ ได้รับเงินบริจาคผ่านการหักภาษีเงินได้ของประชาชนจำนวน 5,976,800 บาท ซึ่งพรรคจะนำเงินบริจาคที่ได้มาสมทบกับเงินที่จะได้ในปีนี้ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ที่จำเป็นต่อ การพัฒนาความเข้มแข็งกับเครือข่ายของพรรคต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด