รอง ปธ.สอท.ชี้ดองลดค่าไม่กระทบส่งออก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพบูลย์ พลสุวรรณา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่ ประเทศเวียดนาม ประกาศลดค่าเงินดองลง รอบที่ 2 อีก ร้อยละ 3.4 และเป็นการปรับค่าเงินลง ในรอบ 3 เดือน จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการส่ง
ออกของไทย เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันปรับตัวได้ดีขึ้น ทำให้ชาวต่างชาติ มีกำลังในการซื้อจับจ่ายสินค้าไทย ที่มีคุณภาพดีกว่าสินค้าประเทศเวียดนาม ถึงแม้ราคาจะสูงกว่าก็ตาม โดยในเดือนนี้มีรอบคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามามาก เนื่องจาก ต่างประเทศ ต้องเร่งสต๊อกสินค้า ที่กำลังหมดลง หลังช่วงไตรมาสที่ 4 ปีก่อน ได้ลดคำสั่งซื้อ

นายไพบูลย์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัจจัยเสี่ยงสำหรับธุรกิจไทยขณะนี้ คือ ค่าเงินบาท ที่มีความผันผวนในช่วงระหว่างวัน ซึ่งทำให้บริหารธุรกิจได้ยากลำบาก