ผบช.ยันถกก.ตร.ปม3นายพลรับราชการ-โผฉาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผบช.สง.ก.ตร.) ได้ทำหนังสือเวียนเชิญประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 1/2553 ในวันนี้ เวลา 12.00 น.โดยมีเนื้อหา วาระการประชุม ก.ตร.ที่น่าสนใจ ได้แก่ วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องที่ 3 สำนักงาน ป.ป.ช.ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร. เรื่องที่ 4 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอมติ และความเห็นของคณะอนุกรรมการ ก.ตร. และ ก.ตร. เรื่องที่ 6 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับสารวัตร ถึงรองผู้บังคับการวาระประจำปี 2552 (การขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ) และเรื่องที่ 7 การกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ10) นอก จากนี้ ยังมีวาระการกำหนดให้ตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ10) ด้านการปราบปราม และด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ ซึ่งเดิมเป็นตำแหน่งเฉพาะตัว ให้เป็นตำแหน่งถาวร

นอกจากนั้น ยังมีวาระการพิจารณาจัดที่นั่ง ในที่ประชุม ก.ตร. ให้เป็นไปตามลำดับอาวุโส เนื่องจาก พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รอง ผบ.ตร. ได้ทำหนังสือถึงเลขานุการ ก.ตร.ให้จัดที่นั่ง ในที่ประชุมใหม่ ให้เหมาะสมกับลำดับอาวุโส ซึ่ง พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ระบุว่า ตนเป็นรอง ผบ.ตร.อาวุโสอันดับ 1 เดิมทีจะนั่งติดกับเลขาฯ ก.พ. ถัดจาก ผบ.ตร.และประธาน ก.ตร. แต่ภายหลังเมื่อ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี มาดำรงตำแหน่งรองผบ.ตร. ตำแหน่งหลัก ทำให้สำนักงาน
ก.ตร.จัดที่นั่งให้ พล.ต.อ.วิเชียร นั่ง ในที่นั่งรองผบ.ตร.อาวุโสอันดับ 1 แทนที่ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์