ยื่นศาลปค.ขอก่อสร้าง12โครงการมาบตาพุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบัญญัติ วิสุทธิมรรค อัยการอาวุโส เปิดเผยว่า ทางคณะอัยการได้รวบรวมเอกสารโครงการมาบตาพุด ที่เข้าข่าย
ดำเนินการได้ต่อ 12 โครงการ ยื่นต่อศาลปกครอง เพื่อขออนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ แม้จะยังไม่ได้รับอนุญาต ให้
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ โดยในวันนี้อัยการสูงสุด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้พิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว

ซึ่งวินิจฉัย ยกคำร้องก็จะยื่นขออุทธรณ์ต่อ เพื่อให้โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเดินหน้าต่อไปได้ เพราะหากทิ้งร้างไว้
โดยไม่มีการก่อสร้างต่อ ก็จะทำให้สินทรัพย์เสื่อมคุณภาพ