พณ.ระบุสิ้นมี.ค.ต้นทุนคงที่ตรึงต่ออีก3ด.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือ ร่วมกับผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ จำนวน 51 ราย ว่า จากสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือ ให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ การปรับลดขนาดต้องมีการปรับราคาให้สอดคล้องกัน และขอให้ตรึงราคาสินค้า ไว้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ และหากจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ต้นทุนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลง จะพิจารณาให้มีการตรึงราคาออกไปอีก 1 ไตรมาส ก่อนที่จะมีการพิจารณาทบทวนต้นทุนในทุกไตรมาส เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายลดค่าครองชีพของรัฐบาล

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของผู้ประกอบการได้ฝากให้รัฐบาลดูแลสถานการณ์ทางการเมือง ให้มีเสถียรภาพ เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง