ปตท.เดินหน้ายื่นศาลฯพิจารณาคดีมาบตาพุด

ทั้งนี้  ปตท. จะพิจารณาส่งเรื่องไปศาลปกครองสูงสุด เพื่อขออุทธรณ์คำสั่งระงับกิจการของศาลปกครองกลาง เพื่อให้โครงการเดินหน้าไปได้ โดยเชื่อว่าหากโครงการเดินหน้าได้จะเป็นผลดีต่อประเทศทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งออกลดการนำเข้าเม็ดพลาสติกและก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ส่วนการที่รัฐบาลจะตัดสินใจตรึงราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนและขนส่งต่อ โดยลอยตัวราคาก๊าซภาคอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีนั้น  นายประเสริฐ  กล่าวว่า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาล เพราะหากยังตรึงราคาต่อจะทำให้การใช้แอลพีจีมีปริมาณสูง ประกอบกับหากโรงแยกก๊าซฯ  ที่ 6 ยังไม่สามารถเดินเครื่องเพราะคดีมาบตาพุด จะทำให้ไทยต้องนำเข้าปริมาณสูงมาก โดยส่วนที่ต้องนำเข้ามารับภาระก็คือเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องมี ภาระสูงขึ้น ในส่วนของ ปตท. ก็พร้อมปฏิบัติ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด