มติรัฐสภาเลื่อนถกแก้รธน.ไปหลังกรอบตปท.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศ การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้เลื่อนกรอบการเจรจากับต่างประเทศ จำนวน 6 ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาก่อนนั้น ที่ประชุมได้มีการเปิดให้สมาชิก อภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายว่า เห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการที่ให้มีการเลื่อนระเบียบวาระดังกล่าว โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นนานกว่า 3 ช.ม. ก่อนที่จะมีการลงมติ ด้วยคะแนนเสียง 278 / 212 เสียง ให้เลื่อนระเบียบวาระกรอบการเจรจากับต่างประเทศขึ้นมาพิจารณา ก่อนญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ขณะนี้ ที่ประชุม ได้เริ่มพิจารณาบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้ง ประเทศอัฟกานิสถาน และประเทศตรุกีจำนวน 3 ฉบับ เป็นวาระแรก