ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคมค.53สูงสุดใน21ด.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย ถึงดัชนีความเชื่อมั่น ผู้บริโภค ประจำเดือนมกราคม 53 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่น มีการปรับตัวดีขึ้น อยู่ที่ระดับ 79.3 โดยเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 3 และเป็นระดับที่สูงที่สุด ในรอบ 21 เดือน โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในอนาคต เนื่องจาก ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การขยาย 5 มาตรการลดค่าครองชีพ โดยมีดัชนีเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ โดยรวม อยู่ที่ระดับ 71.9 โอกาสในการหางานทำ อยู่ที่ระดับ 70.4 และรายได้ในอนาคต อยู่ที่ระดับ 95.7 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังคงมีความกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง และปัญหามาบตาพุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการจ้างงานในอนาคต