จัดเสวนา ระงับ ข้อพิพาทนักศึกษากับสถาบัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประธาน ในเวทีเสวนา เรื่องการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ให้แก่นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กล่าว แสดงความชื่นชมสำนักงานศาลยุติธรรม ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาข้อพิพาท หรือความขัดแย้งของเยาวชน ในสถานศึกษา ด้วยการจัดให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน ให้ยอมรับและเห็นประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อเป็นแนวทางสมานฉันท์ และลดความขัดแย้งในสถานศึกษา ไม่ให้ลุกลามออกไปสู่สังคม โดยในวันนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างยิ่ง ทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กว่า 200 คน นอกจากนี้ ยังมี นายศรราม เทพพิทักษ์ ดารานักร้อง นักแสดง และในฐานะผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาด้วย