ชัยโยนสภาดูเลื่อน-ปัดต่อรองผลประโยชน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา กล่าวถึง การที่ วิปรัฐบาล มีมติเลื่อนการพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 2 ร่างออกไป อย่างไม่มีกำหนดว่า ขึ้นอยู่กับที่ประชุมว่า จะมีมติอย่างไร พร้อมยืนยันว่า การบรรจุวาระเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางขณะเดียวกัน ปฏิเสธว่า ไม่มีการต่อรองผลประโยชน์ ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึง ไม่ทราบกระแสข่าวที่ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย จะหันมาสนับสนุนร่างของ คปพร. นอกจากนี้ ยังระบุว่าไม่รู้สึกหนักใจต่อกรณีที่ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จะเดินทางมายื่นถอดถอนตนออกจากตำแหน่ง กรณีการเร่งรัดบรรจุการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ขณะที่ นายวิทยา บุรณศิริ ประธานกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน เชื่อว่าการเลื่อนญัตติดังกล่าวออกไปเป็นเพราะ 5 พรรคร่วมรัฐบาล ได้มีการต่อรองผลประโยชน์เรื่องงบประมาณกับพรรคประชาธิปัตย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมระบุด้วยในวันนี้ พรรคจะทวงถามความชัดเจนของประธานรัฐสภา ก่อนที่จะกำหนดท่าทีในเรื่องนี้ต่อไป


ด้าน นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง กรณีการเลื่อนญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ออกไปก่อนว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาล เนื่องจาก การพิจารณาญัตติดังกล่าว เป็นเรื่องของสภาที่จะต้องพิจารณา หากที่ประชุมรัฐสภา จะหยิบยกญัตติร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการ คปพร. ขึ้นมาพิจารณาก่อน และเห็นชอบรับหลักการในวาระที่ 1 ทางพรรค จะเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการ ให้ศึกษาภายใน 180 วัน และทำประชามติ ในวาระที่ 3 ซึ่งหากประชาชนให้ความเห็นชอบ ทางพรรคภูมิใจไทย ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน ยกเว้น เพียงประเด็นการนิรโทษกรรม ส่วนงบประมาณในพระราชบัญญัติกู้เงิน 4 แสนล้านบาท ที่จะมาดำเนินโครงการถนนไร้ฝุ่นนั้น เป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร ซึ่ง พรรคภูมิใจไทย ยังคงยืนยันว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีประโยชน์

ทั้งนี้ บรรยากาศ การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มต้นขึ้นตามกำหนดเวลา 10.00 น. โดยบรรยากาศทั่วไปช่วงแรก นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้เปิดให้สมาชิกหารือก่อนเข้าสู่วาระ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้เมื่อเข้าสู่วาระที่ประชุม ที่ได้มีการบรรจุญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่คณะกรรมการประชาชนเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ คปพร. เป็นผู้เสนอเป็นวาระแรก น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอญัตติ ขอเลื่อนระเบียบวาระการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ออกไปก่อน และเสนอให้นำกรอบการเจรจากับต่างประเทศ จำนวน 4 ฉบับ ขึ้นมาพิจารณา โดยมีผู้รับรองถูกต้อง แต่ทาง ส.ว. และ สส.ฝ่ายค้าน ได้ลุกขึ้นทักท้วงถึงการบรรจุญัตติและการเสนอเลื่อนญัตติดังกล่าว พร้อมกับเสนอญัตติให้กลับมาพิจารณาตามวาระด่วน ซึ่งที่ประชุมบรรจุไว้ตามเดิม

ขณะที่ นายชัย ได้ชี้แจงยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะมีการเลื่อนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม อย่างไรก็ตามขณะนี้ ยังคงมีการอภิปรายกันอยู่

ส่วน นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ หัวหน้าพรรคกิจสังคม กล่าวถึง กรณีที่ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา เลื่อนประชุมวาระเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจและดุลพินิจตามปกติของประธานรัฐสภา ซึ่งได้ทำตามข้อบังคับของการประชุมแล้ว ขณะที่ พรรคร่วมรัฐบาล จะรับหลักการเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้หรือไม่นั้น ตนไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภา จึงไม่ได้ติดตามว่า ทั้ง 3 ฝ่าย ได้มีการหารือร่วมกันอย่างไร ส่วนกรณีที่ ตนจะเป็นเจ้าภาพนัดหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล รับประทานอาหารร่วมกันนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดวันที่ชัดเจน เพราะมีปัญหาบ้านเมือง ที่ต้องเร่งแก้ไขก่อน ขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีการกลัวการกดดันจาก กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แต่อย่างใด

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังกล่าวถึง การที่ กัมพูชา เตรียมฟ้องศาลโลก
เรื่องการขึ้นทะเบียนของประสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกว่า เป็นเรื่องที่มีข้อยุติไปแล้ว แต่ยังติดขัดเรื่องของเขตแดน
ที่จะต้องรอผลการประชุมของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา (JBC) ก่อน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของ
การดำเนินการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!