สศค. ดัน ข้อตกลงอาเซียนฟันด์ เข้าสภาฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ข้อตกลงสว็อปสกุลเงินระดับภูมิภาค หรือ อาเซียนฟันด์ ที่เตรียมไว้ เพื่อรับมือวิกฤติการเงิน จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 24 มี.ค. 53 อยู่ระหว่างนำเข้าสู่การพิจารณาของสภา ในรอบที่ 2 หลังจาก ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา รัฐสภา ได้เห็นชอบกรอบการเจรจาในข้อตกลงสว็อปสกุลเงินที่ได้รับการเสนอขึ้นในกลุ่มอาเซียน +3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) เพื่อให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการผูกพันวงเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้สมทบในกองทุน CMIM (Chiang Mai Initiative Multilateralisation) โดยประเทศต่างๆ ในเอเชีย ได้ริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายสว็อปสกุลเงินระดับภูมิภาคเมื่อหลายปีก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดวิกฤตการณ์การเงินที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 40 - 41หลังไม่พอใจกับมาตรการปฏิรูปที่เข้มงวดที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)ที่เคยนำมาใช้ในการแก้ปัญหาครั้งนั้น โดยมาตรการดังกล่าวมีไว้ สำหรับ ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาสภาพคล่อง โดยไม่ต้องไปกู้เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศสมาชิกอยู่ระหว่างการหารือถึงที่ตั้งของสำนักงานว่าจะเป็นประเทศใด โดยมีประเทศที่เสนอตัว 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยสำนักงานดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานระวังภัยทางเศรษฐกิจ เพื่อสอดส่องติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก อย่างต่อเนื่องและมีความเป็นอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นที่เป็นกลาง ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการหาผู้อำนวยการของหน่วยงานดังกล่าว