กมธ.ที่ดินฯจี้สอบรุกป่าสงวนกระบี่

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่รัฐสภา นายนริศ ขำนุรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเรื่องการติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่าวนางและป่าหางนาค อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งมีการออกเอกสารสิทธิจำนวน 51 แปลง เนื้อที่ 200 ไร่ พื้นที่ติดทะเลมูลค่าสูงเกือบ 2,000 ล้านบาท ซึ่งกรมป่าไม้ได้ชี้แจงต่อกรรมาธิการฯว่าการออกเอกสารสิทธิโดยกรที่ดินเป็นไปโดยมิชอบ ดังนั้น กรรมาธิการฯ จึงขอให้กรมที่ดินดำเนินการเพิกถอนที่ดินดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และให้กรมป่าไม้กำหนดแนวเส้นเขตป่าสงวนให้ชัดเจนด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด