ออมสินตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ7.8หมื่นล้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผย ถึงแผนการดำเนินงานในปี 2553 ว่า ธนาคารจะนำระบบ Core Banking หรือ ระบบคอมพิวเตอร์หลัก มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อ ที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ และประชาชน ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม กับภาวะเศรษฐกิจ และรับภาระอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ไม่สูงเกินไป นอกจากนี้ จะมีการขยายธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม รวมทั้งมุ่งเน้นการออม ทั้งนี้ ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายทำกำไรจากผลประกอบการได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 18 โดยมีรายได้รวมเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 สามารถปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือเป็นคิดเป็นวงเงินปล่อยสินเชื่อสุทธิ 78,000 ล้านบาท และคาดว่า จะลดสัดส่วนสินเชื่อ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 2 จากอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ในปีที่ผ่านมา มั่นใจว่า สินทรัพย์ของธนาคารจะขยายตัวเกิน 1 ล้านล้านบาท ภายในปีนี้


ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2552 ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารมีกำไรสุทธิ ก่อนการตรวจสอบโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 15,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 18.92 มีรายได้รวมกว่า
46,273 ล้านบาท สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ ได้รวมกว่า 489,600 ล้านบาท โดยกระจายถึงลูกค้ารายย่อย และกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อธุรกิจห้องแถว สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และ
นโยบายเร่งรัดการปล่อยสินเชื่อของรัฐบาล ในโครงการ Fast Track กว่า 381,077 ล้านบาท