สถาบันอาหารเตือนน้ำตาลทรายแพง-อาจขาดแคลน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอมร งามมงคลรัตน์ รักษาการ ผอ.สถาบันอาหาร เปิดเผยว่า สถานการณ์ที่ผู้ผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายรายใหญ่ของโลก เช่น บราซิล อินเดีย ออสเตรเลีย และจีน ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ขณะที่ ความต้องการเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลต่อราคาน้ำตาลทรายในปีที่ผ่านมาปรับตังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ปรับตัวขึ้นถึง 23 เซนต์/ปอนด์ หรือ สูงขึ้นจากช่วงต้นปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 75

อย่างไรก็ตาม จากความกังวลต่อการขาดแคลน ส่งผลทำให้ ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้านิวยอร์ก ส่งมอบเดือนมีนาคม 2553 สูงขึ้นถึง 23.6 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งเป็ระดับราคาที่สูงสุดในรอบเกือบ 30 ปี และคาดว่าราคาน้ำตาลทรายจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2554

ผอ.สถาบันอาหาร ยังกล่าวด้วยว่า สถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ ผู้ประกอบการ จึงควรหาแนวทางการป้องกัน รวมถึง การขาดแคลนน้ำตาลทราย ในการบริโภคด้วย