ยืดเวลาโรงกลั่น เปลี่ยนสีน้ำมันถึงเม.ย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน หลังจากที่ กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศปรับปรุงโครงสร้างของสีน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ น้ำเบนซิน ออกเทน 91 เปลี่ยนเป็นสีเหลือง น้ำมันเบนซินออกเทน 95 เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน และน้ำมันดีเซล B5 เปลี่ยนเป็นสีแดง นั้น ขณะนี้ โรงกลั้นน้ำมัน ได้เร่งดำเนินการปรับสีน้ำมันแล้ว โดยมีน้ำมันใหม่ที่เปลี่ยนสีแล้วจำนวน 38 คลัง หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ขณะที่น้ำมันเก่าที่ยังไม่เปลี่ยนสี มีจำนวน 24 คลัง หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ทั้งนี้ น้ำมันที่นำออกจำหน่าย จึงอาจมีสีผสมระหว่างสีน้ำมันเก่ากับสีน้ำมันใหม่ กรมธุรกิจพลังงาน จึงพิจารณาผ่อนผันข้อกำหนดในเรื่องของการเปลี่ยนสีน้ำมันชั่วคราว โดยให้น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ผ่อนผันระยะเวลาการเปลี่ยนสีถึงเดือนเมษายน น้ำมันเบนซินออกเทน 95 และ ดีเซล B5 มีระยะเวลาการผ่อนผันถึงเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งทางกรมธุรกิจพลังงาน ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการโรงกลั่น เร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด