นัดไต่สวนคดีเจ๊เกียวฟ้องโสภณ 24 ก.พ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหาภายหลังที่ นางสุจินดา หรือ เจ๊เกียว นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เพื่อฟ้อง นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กับพวก รวม 12 คน กรณีการออกคำสั่งการจัดระเบียบรถตู้โดยสารมิชอบด้วยกฎหมาย โดยขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้เพิกถอน หรือยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และให้ดำเนินการจับกุม เนื่องจาก ทำรถตู้ผิดกฎหมาย ให้เป็นรถตู้โดยสารประจำทางอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งนางสุจินดา ได้ขอให้ศาลไต่สวน และมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้น ล่าสุด ศาลมีคำสั่ง โดยพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีดังกล่าว ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอ ที่จะให้ไต่สวนฉุกเฉิน
เนื่องจาก ยังมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณา ศาลจึงได้นัดไต่ส่วนคุ้มครองชั่วคราว ก่อนมีคำพิพากษา ในวันที่ 24 ก.พ. เพื่อพิจารณาว่า สมควรจะออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่