กอ.รมน.เตรียมแผนรักษาความมั่นคงภายในปี 53-54

วันนี้(9 ก.พ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม ครม. รับทราบตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รายงานแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2553-2554 พร้อมกับมอบหมายให้ กอ.รมน.มีอำนาจหน้าที่กำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 7 (3) แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดย กอ.รมน.รายงานว่า สำหรับสถานการณ์ทั่วไปด้านความมั่นคง มี 3 ระดับ ได้แก่ สถานการณ์โลก สถานการณ์ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพการเมือง เศรษฐิจ และสังคม จิตวิทยา ส่วนสถานการณ์เฉพาะได้กล่าวถึงภัยคุกคามเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยอยู่ในกรอบของ พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้แก่ ภัยยาเสพติด คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภัยคุกคามอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน เช่น การนำกลุ่มพลังทางการเมือง มาใช้ในการเรียกร้องผลประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ และการนำสถาบันมาเป็นข้ออ้าง.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด