ป.ป.ช.แถลงได้รับรางวัล Gold Standard

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. พร้อม นายภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช.ร่วมแถลงข่าว เนื่องในโอกาสที่ ป.ป.ช.ได้รับคัดเลือกจาก Public Affairs Asia
ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Standard Awards 2009 ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ในสาขาส่งเสริมความโปร่งใส ระดับนานาชาติของประเทศในทวีปเอเชีย ประจำปี 2552 ซึ่งคัดเลือกจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ของประเทศในทวีปเอเชียที่โดดเด่นในงานสาขาต่าง ๆ รวมทั้งสอดคล้องกับภารกิจของ ป.ป.ช.ที่ผลักดันให้มีการจัดทำและนำยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปประยุกต์ปรับใช้ในการจัดทำแผนงานโครงการ และการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นโอกาสดีที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ ภายหลังที่ไทยถูกลดอันดับประเทศ และค่าดัชนีความโปร่งใส อีกทั้งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของป.ป.ช.ในปีนี้ ที่ประกาศให้เป็นปีแห่งคุณธรรมความโปร่งใส ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!