เจ๊เกียว ส่งทนายความฟ้องรมว.คมนาคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอุดม โปร่งฟ้า ทนายความรับมอบอำนาจจาก นางสุจินดา เชิดชัย หรือ เจ๊เกียว นายกสมาคม ผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร ยื่นฟ้อง นายโสภณ ซารัมย์ รมว. คมนาคม และพวกรวม 12 คน โดยขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน
หรือ ยกเลิกมติของคณะกรรมาการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบรถตู้ผิดกฎหมายทั้งหมด ที่จะมีผลในวันที่ 17 ก.พ. นี้ และขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีดำเนินการแนวทางการจัดระเบียบรถตู้ผิดกฎหมาย แต่ขอให้ดำรงการตามกฎหมายกับรถที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด

อย่างไรก็ตามในการรอในครั้งนี้นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์โดยสารยังได้ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่ง
คุ้มครองชั่วคราวด้วย