กกต.รับพิจารณาคดี 258 เสร็จไม่ทันก.พ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เปิดเผย ความคืบหน้าในการพิจารณา คดีเงินบริจาค 258 ล้านบาท และการใช้เงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง 29 ล้านบาท ที่ผิดวัตถุประสงค์ ของพรรคประชาธิปัตย์ว่า คงจะพิจารณาไม่เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ แต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งตนเห็นว่า เรื่องดังกล่าวนี้ จะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดังนั้น จะต้องสืบหาพยานหลักฐานเอกสารข้อเท็จจริงให้ชัดเจน เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ สามารถวินิจฉัยได้เลย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบว่า มีเอกสารที่เกี่ยวกับเส้นทางการเดิน ที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบ กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ นายทะเบียนพรรคการเมือง ยังกล่าวต่อว่า หนังสือที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ส่งมา ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ใครทำอะไรผิด ขณะที่ การตรวจสอบเรื่องการยักยอกเงิน ของนาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ผุ้บริหารบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ก็ยังตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้น รวมทั้ง ยังไม่ได้มีการสรุปว่า มีการยักยอกเงิน 258 ล้านบาท จริงหรือไม่