พัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ-ทั่วโลกต้องการสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิจักษ์ วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมได้จัดทำโครงการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อผลักดันให้สามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น โดยขณะนี้ ทั่วโลกกำลัง
ตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพ และการป้องกันสิ่งแวดล้อม ทำให้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เนื่องจาก กระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทย อาศัยการเติบโตโดยธรรมชาติ ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ไม่มีสารตกค้าง และไม่เป็นการทำลายสิ่ง
แวดล้อม โดยสินค้าข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของไทย สามารถเป็นสินค้าคุณภาพที่มีความสามารถในการบุกเจาะตลาดต่างประเทศได้และที่ผ่านมา สามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเป็นอย่างดี