ครม. เห็นชอบหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการ ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการ ที่มีคดีความด้านภาษีกับทางกรมศุลกากร ให้สามารถนำเรื่องร้องต่อศาล เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยได้ตามที่เอกชนร้องขอ ซึ่งจะทำให้คดีเกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น และจะเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานให้แก่กรมศุลกากร

ทั้งนี้ อธิบดีกรมศุลกากร ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ยังต้องมีการนำเข้าที่ประชุมรัฐสภา เพื่อให้อนุมัติก่อนที่จะมีการบังคับใช้