คาดชงครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ปธ.บอร์ดรถไฟฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผย ถึงกรณีการลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ของ นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ว่า โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่า นายถวัลย์รัฐ น่าจะมีภารกิจเยอะ จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา และขณะนี้ ก็ยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งให้ตนเข้าดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดการรถไฟฯ แทน นายถวัลย์รัฐ เพราะต้องรอนำเรื่องเสนอ ขอแต่งตั้งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก่อน โดยคาดว่า เรื่องดังกล่าวจะเข้าสู่วาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี ในวันนี้

ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่า การลาออกของ นายถวัลย์รัฐ เพราะต้องการเปิดทางให้ นายสุพจน์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการการรถไฟฯ ขึ้นเป็นประธานบอร์ดการรถไฟฯ ดูแลระบบรางทั้งหมดของกระทรวงคมนาคม โดยคาดว่า หลังจากนี้ จะมีการแต่งตั้ง นายถวัลย์รัฐ ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.