ธ.ซีไอเอ็มบีไทยลุย3เรื่องหลัก

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัด การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เปิดเผยถึงแผนดำเนินงานในปี 53 ว่า เน้นใน 3 เรื่องหลักคือการจัดการต้นทุนด้านเงินฝาก โดยจะเพิ่มสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันสำหรับลูกค้ารายย่อย จากปัจจุบันอยู่ที่ 25% เพิ่มเป็น 30% เนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ นอกจากนี้จะเพิ่มรายได้ากดอกเบี้ยสินเชื่อให้ ด้วยการขยายฐานลูกค้ารายย่อยกลุ่มใหม่ ๆ เช่น สินเชื่อเคหะ สินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อไม่มีหลักประกัน รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ เจาะกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีที่มีวงเงินต่ำกว่า 20 ล้านบาทเพิ่มขึ้น และออกนวัตกรรมใหม่สำหรับลูกค้าองค์กรระดับกลาง ตลอดจนเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียมให้มากขึ้น

ดาโต๊ะ ศรี นาเซียร์ ราซัค ประธานบริหารกลุ่มซีไอเอ็มบี กลาวถึงความคืบหน้าการนำหุ้นกลุ่มซีไอเอ็มบีมาเลเซียเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยว่า หุ้นกลุ่ม ซีไอเอ็มบีจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยได้เดือน มิ.ย.นี้ ซึ่งกำลังรองบการเงินในไตรมาส 1/53 ออกมาก่อน เพื่อจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในไทย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด