จับตาครม.หารือฮุนเซนด่านายกฯแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จับตาการหารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา ภายหลังที่ สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เดินทางมายังพื้นที่พิพาท พร้อมกับกล่าวหาตอบโต้ นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทยอย่างรุนแรง รวมทั้งมาตราการควบคุมการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ในขณะนี้ด้วย ส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจอื่นๆในวันนี้ อาทิ นายกรัฐมนตรีเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด การของบประมาณประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยแบ่งเป็นงบประมาณเร่งด่วนจำนวน 18,424 ล้านบาท และงบประมาณไม่เร่งด่วนจำนวน 8,812 ล้านบาท ขณะที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ขออนุมัติหลักการให้จัดตั้งสถานีตำรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้งบประมาณ กว่า 109 ล้านบาทต่อปีส่วนกระทรวงมหาดไทยขอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขอสนุบสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 จำนวน750 ล้านบาท โดยจะจัดสรรให้จังหวัดละ 10 ล้านบาท และให้อำนาจกับผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการกับงบประมาณดังกล่าว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้คณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการและอนุมัติงบกลาง ประมาณ 2 พันล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดด รวมทั้งจ่ายเงินชดเชย เป็นมาตราการจูงใจให้เกษตรกร เข้าร่วมมาตราการจัดวงจรการปลูกพืชและวงจรระบาด