กกร.หนุนรัฐถอยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กล่าวภายหลังการประชุมว่า ภาคเอกชนเห็นด้วยกับการที่รัฐบาล เตรียมปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่เป็นแนวคิดที่ดี ภายหลังจากที่เศรษฐกิจไทย และธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายอย่าได้ชะล่าใจ เนื่องจาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ยังอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ทั้งนี้ สำหรับเรื่องการปรับราคาสินค้า คาดว่า ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะนำกรอบพิจารณากฎเกณฑ์ การกำหนดสินค้า ควบคุม และกำกับดูแลราคาสินค้า เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน หรือ กรอ. เพื่อเห็นชอบ
ในวันที่ 22 ก.พ.นี้ หลังภาคเอกชนมองว่า สินค้าบางชนิดถูกควบคุมราคาโดยไม่เป็นธรรม

นายดุสิต ยังกล่าวถึงกลุ่มคนเสื้อแดง ที่มีแนวคิดจัดตั้งกองทัพประชาชนว่า ภาคเอกชนมีความเป็นห่วงประเทศไทย ทางกลุ่มคนเสื้อแดง จึงควรคิดใหม่ โดยคำนึงถึงประเทศชาติด้วย