ปธ.วุฒิคาดถกแก้ไขรธน.เร็วสุดต้น มี.ค.

วันนี้(8 ก.พ.) นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้หารือกับนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาถึงการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ของพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งนี้วฒิสภายังมีภาระกิจสำคัญที่ต้องพิจารณาคือการถอดถอน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง โดยจะต้องใช้เวลาในการประชุมอย่างต่อเนื่องอีก 2-3 ครั้ง ประกอบกับจะมีการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 122 ดังนั้นหากจะเรียกประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าวให้เร็วที่สุดน่าจะมีกำหนดที่นัดประชุมประชุมได้ประมาณต้นเดือน มี.ค.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด