บางจาก รุกพลังงานทดแทนทั้งขยายปั๊มอี 20 -กระตุ้นเยาวชน

บางจาก รุกพลังงานทดแทนทั้งขยายปั๊มอี 20 -กระตุ้นเยาวชน

บางจาก รุกพลังงานทดแทนทั้งขยายปั๊มอี 20 -กระตุ้นเยาวชน เกี่ยวกับ น้ำมัน

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากฯปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2553 บางจากฯ มีแผนในการผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนต่อเนื่อง จากปีที่ผ่านมา เพื่อวางเป้าหมายลดการนำเข้าน้ำมัน และลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวน ปัจจุบัน บางจากฯ มีความพร้อมในการเปิดสถานีบริการรองรับ โดยในปีที่ผ่านมาได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน E20 ประมาณ 130 แห่ง สำหรับปีนี้ตั้งเป้า 300 แห่ง สถานีบริการน้ำมัน E85 จากเดิมมีอยู่ 2 แห่ง ปีนี้ตั้งเป้าจะเปิดเพิ่มอีกประมาณ 3 แห่ง

"ประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และต้องมีการนำเข้าพลังงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการหันมาใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตขึ้นภายในประเทศนั้น นอกจากจะทำให้เราลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้ที่สูงขึ้นด้วย โดยเราเองมีปั๊มสหกรณ์ประมาณ 500 กว่าแห่ง มีสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 1,000,000 ครอบครัว หรือประมาณ 4,000,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นเกษตรกร ซึ่งการส่งเสริมเรื่องดังกล่าวจะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์" นายอนุสรณ์ กล่าว

ปัจจุบัน บางจากฯ มีสัดส่วนการขายน้ำมันแก๊สโซฮอล์อยู่ที่ ร้อยละ 75 ขณะที่สัดส่วนการขายน้ำมันเบนซิน 91 ร้อยละ 25 ส่วนกลุ่มไบโอดีเซล B5 มีสัดส่วนอยู่ที่ ร้อยละ 60 ไบโอดีเซล B2 ร้อยละ 40 ซึ่งนับว่าปัจจุบันมีคนหันมาใช้น้ำมันพลังงานทดแทนมากขึ้น และคนที่ใช้แก๊สโซฮอล์อยู่แล้วก็ยังมีการใช้อย่างต่อเนื่อง แต่คนที่ยังไม่ใช้ก็ยังมีจำนวนอยู่พอสมควรเช่นกัน

อย่างไรก็ดี บางจากยังได้จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนหันมาตระหนักถึงการใช้พลังงานทดแทน โดยกิจกรรมในปีนี้จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเป็นหลัก เจาะกลุ่มไปที่ประชาชนและกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ อาทิ การแจกบัตร Use Gasohol Club ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีรถยนต์สามารถเติมน้ำมันและจะได้รับส่วนลด 20 สตางค์ต่อลิตร โครงการประกวดสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทน ที่สามารถดึงกลุ่มเยาวชนให้หันมาสนใจในเรื่องของพลังงานทดแทนได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงการสำหรับผู้ถือบัตรเป็นสมาชิกแก๊ซโซฮอลล์คลับ สำหรับผู้ใช้ยานพาหนะที่เติมน้ำมันบางจากฯ สามารถเข้าร่วมรายการสะสมแต้มโดยบางจากฯ จะมีการจัดทำฐานข้อมูลเป็นสถิติการเติมน้ำมัน และหากมีผู้เติมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะได้รับส่วนลดพิเศษและของที่ระลึก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นี้

 

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด