แนะเอกชนพัฒนาความสามารถรับเสรีการค้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวในการสัมมนามองข้างหน้าเพื่ออนาคต ว่า หลังจากปี 2553 ประเทศไทย จะต้องรับกับการเกิดขึ้น ของเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟต้า
จึงต้องพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดค่าบริการ และขยายภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยแนะว่า ไทยสามารถขยายรายได้ จากกลุ่มคนต่างชาติ ที่มีโอกาสเข้ามายังประเทศไทย ทางด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน ซึ่งระยะเวลา ในการเข้ามาในประเทศไทย มีตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 5 ปี และในปี 2552 ที่ผ่านมากลุ่มต่างชาติ มีการใช้จ่ายในไทย ไม่ต่ำกว่า 2,500 - 10,000 บาท ต่อคนต่อวัน

นอกจากนี้ ควรผลักดันไทย เป็นศูนย์กลาง การจัดตั้งสำนักงานประจำภูมิภาค แต่ไทยจะต้องปรับปรุง เรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความสะดวก โปร่งใส รวมทั้งการออกใบอนุญาต การเข้ามาทำงานของคนต่างชาติ และระบบสาธารณูปโภค
เพื่อรองรับ