รมช.พณ.มั่นใจถูกถอนละเมิดทรัพย์สินปัญญา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดเผย ถึงการเยือนสหรัฐอเมริกา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ได้มีโอกาสหารือ กับทางผู้แทนการค้าสหรัฐฯหรือ USTR ในเรื่องของการพิจารณาปรับสถานะประเทศไทย จากการเป็นประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ หรือระดับ
PWL ในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้ลดสถานะลงซึ่งจะมีการทบทวนเร็ว ๆนี้ โดยเชื่อว่า ประเทศไทยจะถูกถอนจาก PWL เนื่องจาก สหรัฐฯ ได้รู้ถึงการเอาใจใส่ ในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย


นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสสอบถามความคืบหน้า ของการต่ออายุ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือ GSP กับสินค้าเครื่องประดับเงินของไทย กับทางสหรัฐฯ ซึ่งจะมีการทบทวน ในช่วงกลางปีนี้ เพื่อให้ได้รับการต่ออายุออกไป
หลังจาก มีแนวโน้มว่า ประเทศไทยจะส่งออกเกินกว่าเพดานที่กำหนด เพราะหากไม่ได้รับการต่ออายุ GSP จะกระทบต่อแรงงานชาวเขาของไทย