ไม่ได้เรียกผู้ว่าฯศรีสะเกษถกกรณีฮุนเซน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ กล่าวภายหลัง นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมรองผู้ว่าราชการเข้าพบว่า ไม่ได้มีการหารือกันกรณีที่ว่า สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา จะเดินทางมา
ตรวจกำลังพลในชายแดนไทยกัมพูชา บริเวณพื้นที่ทับซ้อน ซึ่งเรื่องดังกล่าว ตนไม่มีความเห็นและขอให้สื่อมวลชนสอบถามจากกระทรวงการต่างประเทศเอง อย่างไรก็ตาม นายระพี เข้าพบเพื่อหารือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง
ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำจากปริมาณผลผลิตที่มีจำนวนมาก รวมทั้งอินโดนีเซียลดปริมาณการนำข้าว ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้มอบหมายให้กับคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร อนุมัติเงินรับซื้อหอมแดง ร้อยละ 30 ของผลผลิตในท้องตลาดเป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กู้เพื่อนำไปจัดสรรในแต่ละเขตในจังหวัดผ่านการปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กำหนดระยะเวลาการชำระเงินภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้