รมว.พณ.จ่อของบ150ล.คชก.แทรกแซงราคาหอมแดง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก. ในวันนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะขอความเห็นชอบในการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 150
ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการแทรกแซงตลาดหอมแดงในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีแนวโน้มราคาตกต่ำ เนื่องจากผลผลิตที่ออกมามากกว่าปกติ และสถานการณ์ในปีนี้ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกต่อหอมแดงไปต่างประเทศได้ เนื่องจากประเทศที่เคยนำเข้า เช่น ประเทศอินโดนีเชีย และ มาเลเซีย ยังไม่มีความต้องการ เนื่องจากผลผลิตเพียงพอบริโภค

อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย นำข้าวหอมแดงออกจากประเทศไทยจำนวน 32,878 ตัน ทั้งนี้ในปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะผลิตหอมแดงได้มากกว่า 299,000 ตัน จากพื้นที่เพาะปลูกกว่า 190,000 ไร่