วรรณรัตน์ตั้งเป้าลดใช้พลังงาน40ล.ตัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เปิดสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติ การกำกับกิจการพลังงาน กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก พร้อมกับกล่าวปาฐกถาประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงอากาศของโลก พลังงานสะอาด พลังงานประสิทธิภาพ ว่า สำหรับอาเซียน ได้ตั้งเป้าร่วมกันในการลดการใช้พลังงานลง 25% ภายในปี 2557 ส่วนของไทยนั้น ตั้งเป้าลดพลังงานลง 40 ล้านตัน ต่อปี ซึ่งการลดการใช้พลังงานจะส่งผลต่อเนื่องให้ก๊าซเรือนกระจกลดลงด้วย ดังนั้นทิศทางการใช้พลังงานในอนาคตคือ การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน มาผลิตกระแสไฟฟ้า อาทิ พลังงานลม น้ำ แสงอาทิตย์ก๊าซชีวภาพ มาใช้แทนพลังงานฟอสซิล

อย่างไรก็ตาม จากนี้ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการพบพลังงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องสำรองพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ในอนาคตจะต้องมีขยายการก่อสร้างโรงไฟฟ้า รับซื้อไฟฟ้าเพิ่มจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งลาวและพม่า ทั้งนี้ปัจจุบันพลังงานสำรอง มีอยู่ร้อยละ 20 ซึ่งสามารถรองรับได้ไปถึง ปี 2557