สหภาพระบุโสภณแทรกแซงกรณีถอนมติครส.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.ร.ฟ.ท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือ ครส. มีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท.รับพนักงาน 6 คนที่ถูกไล่ออกจากงานกรณี หยุดให้บริการเดินรถไฟ อันเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนว่า ล่าสุดจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหนังสือจากต้นสังกัดเรียกตัวพนักงานทั้ง 6 กลับเข้าทำงานตามคำสั่งของ ครส.ที่ให้บอร์ดการรถไฟรับกลับเข้าทำงานภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้บอร์ดการรถไฟฯ ร้องอุทธรณ์ต่อศาลให้เพิกถอนคำสั่งของ ครส.นั้น ถือเป็นการแทรกแซงการทำงานของการรถไฟฯ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องระหว่างพนักงานกับการรถไฟฯ ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนตรี และถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการชี้นำ ไม่เคารพมติของ ครส. ซึ่งเป็นไตรภาคีมีทั้งตัวแทนฝ่ายรัฐบาล ลูกจ้างและนายจ้าง ซึ่งหากมีการยื่นอุทธรณ์ ก็จะต่อสู้ เพื่อขอความเป็นธรรมจนถึงที่สุด