อัยการมึนฝรั่งขนอาวุธขอกลับประทศ

อธิบดีอัยการต่างประเทศ ระบุยังไม่เห็นคำร้องผู้ต้องหาขนอาวุธข้ามชาติขอกลับไปขึ้นศาลที่บ้านเกิด ชี้เป็นหน้าที่ กต. เสนอเรื่องตามขั้นตอน