รัฐลงทุน3Gช้าเพื่อความชัดเจนด้านกฎหมาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุภา ปิยะกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. กระทรวงการคลัง กล่าวว่า การดำเนินการในเรื่องของระบบคลื่นความถี่ 3G ที่มีความล่าช้า เนื่องจากภาครัฐต้องการให้เกิดความชัดเจน ในรายละเอียดข้อกฎหมายว่า ทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. สามารถที่จะมีการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ใหม่ได้หรือไม่ เนื่องจากเกรงว่า ภายหลังการดำเนินการ อาจมีผู้ฟ้องร้อง จนทำให้การลงทุนของภาคเอกชนชะงัก และประเทศชาติเกิดความเสียหาย เหมือนเช่น กรณีโครงการการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง

ด้าน นายนิวัฒน์ กิมตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักอำนวยการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอที พร้อมที่จะขยายขอบเขต การให้บริการ 3G ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ ทางบอร์ดทีโอที เตรียมของบประมาณ การลงทุนจำนวน กว่า 20,000 ล้านบาท ต่อกระทรวงการคลัง ภายในเดือน