ธปท.เล็งปรับโครงสร้างธรรมเนียมธ.พาณิชย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางทศชนก ลีลาวรรณกุลศิริ ผู้บริหารส่วน ส่วนนโยบายและกลยุทธ์ ระบบการชำระเงิน ฝ่ายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ ธปท. จะมีการปรับปรุงโครงสร้าง ค่าธรรมเนียมระบบการชำระเงิน ของธนาคารพาณิชย์ ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในการรับผลิตภัณฑ์ การบริการชำระเงินมากขึ้น หลังมีผู้ใช้บริการ ร้องเรียนมาในหลายเรื่อง และระบบการชำระเงินบางประเภท ไม่มีประสิทธิภาพ หรือที่มีให้บริการอยู่ มีค่าธรรมเนียมค่อนข้างแพง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของต้นทุน การใช้เงินสดสูงมาก ดังนั้น นโยบายของธปท. จึงต้องการให้ประชาชน หันไปใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการชำระเงินมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการใช้เงินสด ดังนั้น การปรับปรุงค่าธรรมเนียม จึงเป็นจุดให้ประชาชน หันมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ทางคณะทำงานต้นทุน และค่าธรรมเนียม การให้บริการระบบชำระเงิน ธนาคารพาณิชย์ (ทมป.) กำลังศึกษาและขอข้อมูลต้นทุน ของแต่ละผลิตภัณฑ์ในการให้บริการ ของธนาคารพาณิชย์ เพื่อคำนวณ หาค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และจะเสนอเข้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ระบบการชำระเงิน (กรช.) ต่อไป