ธปท.เผยปี52ธ.พาณิชย์ปล่อยกู้ลดร้อยละ1.8

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.นวพร มหารักขกะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าว เรื่องการดำเนินการของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 52 ว่าธนาคารพาณิชย์ มีกำไรสุทธิ รวม 92,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 51 ลงร้อยละ 6.6 จากการที่ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลสุทธิลดลง โดยสินเชื่อ ณ ปี 52 มีการหดตัวร้อยละ 1.8 ตัวสินเชื่อภาคธุรกิจหดตัว ร้อยละ 5 สินเชื่อ SME ขยายตัวเล็กน้อย ที่ร้อยละ 0.3 โดยสินเชื่ออุปโภค บริโภคส่วนบุคคล ขยายตัวร้อยละ 8 และเงินบาทได้หดตัว ร้อยละ 0.5

ทั้งนี้ สำหรับหนี้เสียสุทธิในระบบธนาคารพาณิชย์ ลดลงร้อยละ 2.7 จากในปี 51 ที่อยู่ร้อยละ 2.9 โดยมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจโลก ที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลทำให้ผลในการชำระหนี้มีมากขึ้น

ด้าน น.ส.นวพร ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ภาพรวมเศรษฐกิจปี 53 ยังไม่สามารถคาดเดาทิศทางธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้ เนื่องจาก เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนธุรกิจจึงควรปรับตัว แต่อย่างไรก็ตาม สินเชื่อ SME มีแนวโน้มฟื้นตัว
อย่างชัดเจน