ผู้บริหารแจงฟอร์ด-มาสด้าบิดเบือนข้อมูล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นาย คิโยทากะ โซบุดะ ประธานบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอเอที) ได้ส่งหนังสือชี้แจงสื่อมวลชน กรณีสมาชิกสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้าประเทศไทย ชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวานนี้ว่า ขณะนี้ เอเอทีอยู่ระหว่างเจรจาอย่างเป็นทางการกับสหภาพฯ ซึ่งมีกำหนดเจรจา รอบที่ 21 โดยผ่านกระบวนการของราชการ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง และประจำภาคกลาง แต่สมาชิกสหภาพฯ กลับใช้วิธีให้ข้อมูลบิดเบือน อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน เอเอที จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา เอเอทีได้ประกาศ มาตรการปิดการเข้าออกโรงงาน โดยมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เพื่อป้องกัน พนักงานบางกลุ่มทำลายทรัพย์สิน และได้เจรจาอย่างเป็นทางการ ตามกระบวนการของ
ราชการ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยยืนยันว่า ข้อเสนอของผู้บริหารเอเอที มีความเป็นธรรม ทั้งนี้ จากจำนวนพนักงาน เอเอที 3,550 คน ที่ได้เซ็นสัญญาการจ้างงาน และกลับเข้าทำงานตามปกตินั้น มีพนักงาน ประมาณ 30 คน จากจำนวนดังกล่าว ยังไม่ได้รับมอบหมาย ให้เริ่มปฏิบัติงาน เนื่องจาก บริษัทฯมีพนักงานที่มีประสบการณ์ ในจำนวนที่เพียงพอ ซึ่งพนักงานกลุ่มดังกล่าว อาจเป็นสาเหตุ ให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ที่บริษัทไม่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยจะเรียกทั้งหมด กลับเข้าทำงานอีกครั้ง เพื่อดำเนินการผลิตอย่างเต็มกำลัง