รถไฟฟ้าใต้ดินเตรียมลดค่าโดยสารระยะละ1บาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชูเกียรติ โพธยานุวัตร ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)กล่าวว่า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) รฟม. จะมีวาระพิจารณาสำคัญเรื่อง การปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล
(รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที) เนื่องจากใน วันที่ 3 ก.พ.2553 ได้ครบกำหนดการปรับราคาตามสัญญาที่ต้องมีการปรับราคาทุก 2 ปี โดยคำนวณจากดัชนีผู้บริโภค รฟม.มีการคำนวนตัวเลขแล้ว พบว่าจะต้องมีการปรับค่าโดยสารลดลง เนื่องจากดัชนีผู้บริโภคลดลง โดยอัตราค่าโดยสารใหม่จะปรับลดลงระยะละ 1 บาท จากปัจจุบันเก็บค่าโดยสารที่ 16-41 บาท เป็น 15-40 บาท แต่ขั้นตอนทั้งหมดต้องหลังจากบอร์ดเห็นชอบแล้ว และ รฟม. จะต้องเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากต้องประกาศให้ประชาชนทราบก่อนใช้
อัตราใหม่เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน

อย่างไรก็ตามการคำนวณอัตราค่าโดยสารใหม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือบีเอ็มซีแอล ผู้รับสัมปทานในการให้บริการเดินรถ โดยตั้งแต่ รฟม.เปิดให้บริการรถใต้ดินปี 2547 มีการปรับค่าโดยสารมาแล้ว 2 ครั้ง จาก 14-36 บาท ปรับเป็น 15-39 บาท และ 16-41 บาท